อีกหนึ่งหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมยอดฮิตของเรา
คือ หลักสูตรอบรมการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร
สิ่งที่ลูกค้าขอให้มีในหลักสูตรคือ
✅ อบรมเรื่องยากๆให้สนุก
✅ อบรมให้เนื้อหาเข้าใจง่าย 
✅ อบรมให้พนักงงานมีส่วนร่วม
✅ อบรมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม
✅ เมื่ออบรมเสร็จพนักงานนำไปปรับใช้ได้ทันที
งานออกแบบหลักสูตรจึงสำคัญ เพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาอบรม ผู้เข้าอบรมสนุกได้ความรู้สามารถนำไปใช้งานจริงได้ หลายบริษัทจึงประทับใจกับหลักสูตรนี้
#หลักสูตรการจัดการขยะในองค์กร
#หลักสูตรอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
 
มอบใบประกาศให้ บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด ที่อบรมแบบ inhouse training หลักสูตรการจัดการขยะในสถานประกอบการ เพื่อการจัดการขยะที่ดีในองค์กร และเกิดความยั่งยืน ESG ที่องค์กรจะทำระบบมาตรฐาน ISO14000
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อบรมแบบ inhouse training หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
คร์อส inhouse training หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร พนักงานอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน ESG ด้านสิ่งแวดล้อม
Visitors: 43,781