สื่อรณรงค์/กรีนโปรดักส์

รักษ์โลก  ผลิตสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดนิทรรศการตามความต้องการของลูกค้า และเน้นการผลิตและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนสินค้าชุมชน หรือบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม  เรามีทีมงานออกแบบสื่อนิทรรศการ เรามีพันธมิตรทางการค้าที่ดี ที่สามาถผลิตสินค้าตามวัตถุประสงค์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รักษ์โลก ผลิต จัดหา แนะนำ สิ่งดีๆให้กับลูกค้าเสมอ เพราะตระหนักถึงความพอใจ  ตระหนักถึงตวามจริงใจ ตระหนักถึงมิตรภาพที่ดี ตระหนักถึงผลของงานที่จะเกิดขึ้น  นั่นหมายความว่านอกจากหน่วยงานต่างๆที่เชิญทีมงานวิทยากร เจ้าหน้ากิจกรรม ไปสอนไปทำกิจกรรมแล้ว เรายังสามารถจัดหา และผลิตสินค้าที่ใช้ในโครงการต่างๆได้ด้วย...เราพร้อมให้บริการครบวงจร
Visitors: 43,785